I. Ferdinánd (1865–1927)

Életrajz

1914-től Románia királya

Hohenzollern-Sigmaringen Ferdinánd unokaöccse volt I. Károly román királynak, de rokona volt II. Vilmos német császárnak is, és személyes jó barátság kötötte I. Ferenc Józsefhez is. Miután I. Károly egyetlen gyermeke fiatalon elhunyt, az uralkodó örökbe fogadta őt, így lett Ferdinánd Románia királya.

Félénk, fantáziátlan uralkodóként szinte mindvégig Ion Brătianu (1864–1927), a legnagyobb hatással bíró román politikus és nemzeti liberális pártjának befolyása alatt állt. 1916-ban az antant oldalán belépett a világháborúba. A békekötések során Románia háborús szerepvállalásához mérten hallatlanul nagy területi nyereségeket könyvelhetett el; ezzel Ferdinánd Nagy-Románia megalapítója lett.

A korának híres szépségeként emlegetett Mária edinburgh-i hercegnővel kötött házasságot. Fiát, Károlyt kicsapongó életmódja és botrányai miatt lemondatta trónigényéről, és unokáját, Mihályt jelölte ki örökösének. 1927. július 20-án, hosszú betegség után hunyt el.

 


„Kötelességünk, hogy Románia érdekeinek védelmére összpontosítsunk.”
Trónbeszéd a román parlament megnyitásán, 1915. november
A Román Távirati Iroda jelentése. Bukarest, 1915. november 28.

„A Román Királyság határain belül örökre egyesül az összes románlakta terület a Tiszától a Dnyeszterig.”
Nyilatkozat a gyulafehérvári nagygyűlés küldöttségéhez, 1918. december 1.
Kövesdy Pál (szerk.): Erdély viharos története. Erdélyi Körök Országos Szövetsége, Izsák, 2013. 89. o.

(Az idézet a Trónok termében olvasható)

 

 

Megosztás

További életrajzok

Ferenc Ferdinánd (1863–1914)

1889-től az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

Ferenc József (1830–1916)

1848-tól osztrák császár, 1867-től magyar király

Georges Clemenceau (1841–1929)

1906–1909 és 1917–1920 között Franciaország miniszterelnöke

I. Ferdinánd (1865–1927)

1914-től Románia királya

I. Péter (1844–1921)

(1844–1921), 1903-tól szerb király, 1918-tól szerb–horvát–szlovén király

II. Miklós (1868–1918)

orosz cár 1895-től 1917-ig

II. Vilmos (1859–1941)

porosz király, német császár 1888 és 1918 között

(Thomas) Woodrow Wilson (1856–1924)

1913 és 1921 között az Egyesült Államok elnöke

Rudolf (1858–1889)

Ferenc József fia, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse

V. Mehmed (1844–1918)

1909-től az Ottomán Birodalom szultánja

Erzsébet királyné (Sissy) (1837–1898)

1854-től osztrák császárné, 1867-től magyar királyné

gróf Tisza István (1861–1918)

Magyarország miniszterelnöke 1903–1905, majd 1913–1917 között

V. György (1865–1936)

1910-től a brit világbirodalom királya

III. Viktor Emánuel (1869–1947)

1900-tól Olaszország királya, 1936-tól az Olasz Birodalom és Abesszínia császára, 1939-től Albánia királya